Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Starosądecka Biblioteka jest instytucją kultury działającą na rzecz ogółu społeczeństwa bez względu na wiek, wykształcenie. Otwarta na współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, wykorzystującą w swojej pracy najnowsze technologie. Pragnie być miejscem otwartym do spotkań spędzenia wolnego czasu, rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy pracy z młodym i starszym czytelnikiem.

Współuczestniczy w kształtowaniu postaw i świadomości środowiska lokalnego, służąc im swoimi zasobami, wiedzą i umiejętnościami.

Bibliotekę w Starym Sączu odwiedzimy w ramach Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej w Małopolsce

Zdjęcia
Informacje o Miejscu
  • Kategoria
  • Adres
    ul. Mickiewicza 33; 33-340 Stary Sącz
  • Telefon
    +48 18 446 00 95
  • Email
    biblioteka.starysacz@gmail.com
Instagram