Sądecka Biblioteka Publiczna

Główna siedziba Sądeckiej Biblioteki Publicznej  znajduje się w zabytkowej renesansowej  Kamienicy Lubomirskich, która  została zbudowana w pierwszej połowie XVII wieku, a w 1650 r. została zapisana jako „obejście marszałkowskie” Lubomirskich.

Na parterze i piętrze w czasie remontu (1965-1970 r.) odsłonięto kolumny toskańskie.

Budynek usadowiony jest na pięknych, głębokich renesansowych piwnicach w których odbywają się czasowe wystawy.

Biblioteka nosi imię Józefa Szujskiego /1835 – 1883/ – historyka, rektora UJ, związanego rodzinnie z Sądecczyzną, który przez 14 lat był posłem tej ziemi w sejmie galicyjskim. Zapisem testamentowym przekazał dla Nowego Sącza swój księgozbiór, który stał się fundamentem zbiorów bibliotecznych miasta. Dar zawierał: 1797 dzieł w 2942 tomach.

Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu odwiedzimy w ramach Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej w Małopolsce

Zdjęcia
Informacje o Miejscu
  • Kategoria
  • Adres
    ul. Franciszkańska 11 33 - 300 Nowy Sącz
  • Telefon
    tel. 18 443-87-52
Instagram